Контакт-центр (0542) 703-004
 
Контакт-центр (0542) 703-004

Збори акціонерів

16.04.2019 / 09:34

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства

Загальна кількість акцій Товариства складає 4 193 436 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів (станом  на 11.04.2019), які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складає 4 094 317 шт.

Джерело: