Контакт-центр (0542) 703-004
 
Контакт-центр (0542) 703-004

Новини

02.08.2018 / 15:15

ПАТ «Сумигаз» інформує про зміни Типового договору розподілу природного газу

ПАТ «Сумигаз» повідомляє, що відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 12.07.2018 р. №691 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу», яка набрала чинності з 26.07.2018 р., - до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2498, внесено такі зміни:

1) пункт 6.2 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

«До встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу, виходячи з величини приєднаної потужності об’єкта споживача відповідно до Кодексу газорозподільних систем, оплата послуг здійснюється за тарифами, встановленими Регулятором для Оператора ГРМ, за фізичний обсяг розподілу природного газу»;

2) пункт 8.2 розділу VIII викласти в такій редакції:

«8.2. У разі порушення Споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

У разі порушення Споживачем, що є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені на заборгованість Споживачів, що є побутовими, здійснюється з 01 травня 2019 року.

Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення оплати за цим Договором»;

3) пункт 9.1 розділу ІХ доповнити новими підпунктами такого змісту:

6) відмови споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

7) відмови представникам Оператора ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу, для здійснення контролю відповідності встановленого газоспоживаючого обладнання проектній документації, обстеження газових мереж до ВОГ та/або газоспоживаючого обладнання»;

4) пункт 12.3 розділу ХІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни власника об’єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ, та необхідності укладення Договору з новим власником Договір з попереднім власником може бути розірвано Оператором ГРМ в односторонньому порядку. При цьому одностороннє розірвання договору не звільняє попереднього власника від виконання зобов’язань у частині оплати наданих послуг»;

5) примітку до додатка 1 доповнити абзацом такого змісту:

«За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника)».

Джерело: